Blyanten i undervininga

april 14, 2014

Blyanten er et kraftig hjelpemiddel. Med blyanten kan en tegne og forme ord. En sier det er bare fantasien som setter grenser. Blyanten har en spiss i den ene enden. Den brukes til å skrive eller tegne med. Men det finnes, eller kanskje det er riktigere å si fantes, blyanter med spiss i begge endene. Det var ei teknologisk nyvinning i si tid. Med en slik bi-blyant trengte ikke eleven lenger lete etter den røde blyanten når de skulle skrive en vokal eller to. Eleven tok bare å snudde blyanten og vips så var den konsonantblåe blyanten forvandla til en vokalrød blyant. Tenk på en elev som ikke hadde orden i pennalet sitt og ikke fant rød blyanten og forsatte å skive som alle bokstavene var konsonanter. Da hadde det blitt mange røde streker under orda.

Men denne rødblå blyanten var ikke den del av skolens standard. Skolen hadde bare røde blyanter, blå blyanter og gule blyanter som skrev grått, men de var bare for de som visste forskjell på vokal og konsonant. Så egentlig var ikke de blårøde blyantene ønsket. Det var en del elever som ikke var lojal mot skolen reglement og bragt med sin egne ting. BYOD var ikke kjent begrep på den tiden jeg skriver om. Jeg hadde tatt med meg en blyant med en Donaldfigur som fløt i olje. Jeg var veldig stolt av den, men han som satt foran meg, han hadde også en slik skrublyant som det het, fordi det tynne blyet kunne skrues fram. Øverste del på hans blyant, hadde hverken Donald eller Dolly i olje. Det spektakulære med hans blyant var en dame i badedrakt. Snudde han blyanten på hodet, falt badedrakten av! Skulle lærerinne mot formodning forlate sin faste plass på kateteret, var det bare å snu blyanten og badedrakten var på plass i igjen.

En kunne selvfølgelig også spisse en vanlig blyant i begge ender, men det tror jeg var mot det det ukjente reglementet som jeg på merkelig vis kjente til. Figuren nedfor viser to slike blyanter.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AElectrolysis.svg

Men hvorfor ventet på knallgassen?

Til en slik dobbeltspisset blyant koblet elevene mine engang to ledninger. Ledningene ble så stukket i stikkontakten som gikk på samme kurs som lyset. Lyset var allerede av.

«Så mørkt det er her,» sa den kvinnelige læreren som kom inn. Så slår hun på lyset og med ett får hun erfare hvor stor sprengkraft det er i en helt vanlig blyant.

Det er bare fantasien som setter grenser.

 

Reklamer

Sparekalkulator

mars 25, 2014

DNB har en sparekalkulator. Prøv å skrive inn 1000 kr som månelig innskudd. Spareperioden er ett år. Renta er svært lav, bare 1 %. Sparekalkulatoren gir deg svaret 12065 kroner. Men hvorfor får du bare 65 koner i rente? 1 % av 12000 kroner er jo 120 kroner?

https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/kalkulator/sparekalkulator.html

Men hvordan regner den? Se på dette regnearket.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al_vx8hQpP1SdEgtM3JqZGx3dXN3bWJuTlg0T3BLa2c&usp=sharing

A true fact

mars 20, 2014

Ti millioner har sett denne videoen om motivasjon. Den er litt lang, men Dan Pink som tidligere har skrevet taler for Al Gore, holder oppmerksomhet fast med tydelig tale og forståelig innhold. Viste du ikke at indre motivasjon er bedre enn ytre motivasjon, så vet du det nå.

http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation/transcript

En korter RSA-animert video med samme innhold finner du her. https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

Dan Pink nevner ikke skolen, men er det en plass en burde diskutert motivasjon, så er det her. I stedet går diskusjonen om elevers fravær, og hvor stort en kan tillate det å bli uten at det får noen konsekvenser.

Er det så vanskelig

mars 12, 2014

Jeg våknet brått i en fransk time. «Er det så vanskelig?» sa lektoren. Han tegnet et strek på tavla. Streket gikk oppover mot høyre. Dette er accent aigu! (Eller akutt-tegnet på norsk.) Når accent aigu står ever en e får den trykk og uttalen blir lys. Tenk på en hane som galer mot sky, sa han og gjentok bevegelsen til krittstreken, fra venstre og opp mot sky. Det er accent aigu!
Fra venstre mot sky, kykeliky /

Fra venstre og ned mot jorda. \
Det er accent grave. (Gravistegnet på norsk.) Han tegnet en liten mann som sto med spade.
o
|\
Da blir ikke e-en mørk og uttales ø eller æ. Skriver du idè, så leser jeg og alle andre som vet forskjellen på de to aksentene det, for idæ. Det er altså en god idé å bli kjent med AltGr-tasten.

Trykker du den før e-en, så blir det rett.

Og heter du André eller Reneé, så må du bare få aksent-tegnet rett veg.

Genève uttales ikke som genever. I Genève sier de ʒənˈɛv

Etter å hatt tre forskjellige fransklærere i fire år, er det dette jeg husker.

les å bli klok

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eit fylkeskommunalt samarbeid som har som mål å tilby frie, opne læremiddel på Internett, i alle fag i den vidaregåande skulen.
Kjelde: http://nn.wikipedia.org/wiki/Nasjonal_Digital_L%C3%A6ringsarena

Dessa læremidlane skal sjølvsagt vera for alle. Dei flinke elvane som les med ulik fart. Finn dei dårleg tekst, hopper dei raskt vidare. Men læremiddel må òg vera for dei lesesvake. Dei som les med same fart same om teksten er enkel eller vanskeleg. Det er eit tema denne bloggen kretsar kring.

Hadde eg ikkje på førehand visste kva teksten handla om, hadde eg ikkje forstått så mykje av å lese dette.

«Routeren har ein tabell over dei nettverka han er kopla til (anten direkte eller via andre routerar), kalla ein routingtabell. Avgjerdene om kvar ein pakke skal vidaresendast, blir gjorde ved å sjekke mottakaradressa til pakken opp mot tabellen, på denne måten kan datatrafikk flyte mellom fleire forskjellige nettverk.»

Dataspråket er engelsk. Det veit vi, men fleire og snakkar no norsk, så kvifor skal NDLA halda fast på engelsken? Wikipedia gjer det ikkje.

«En ruter (fra engelsk router) er en maskin som videresender nettverkspakker (for eksempel IP-pakker) til riktig mottakernettverk. Ruteren har en tabell over nettverk den er koblet til (enten direkte eller via andre rutere), kalt en rutingtabell. Avgjørelsene om hvor en pakke skal videresendes blir avgjort ved å sjekke mottakeradressen til pakken opp mot tabellen. Ruter opererer på lag 3 i OSI-modellen.»

Kilde: Wikipedia

Og nå ble det klart kor den rare setningen: «Avgjerdene om kvar ein pakke skal vidaresendast, blir gjorde ved å sjekke mottakaradressa til pakken opp mot tabellen.» Han er ein ord for ord oversetning av: «Avgjørelsene om hvor en pakke skal videresendes blir avgjort ved å sjekke mottakeradressen til pakken opp mot tabellen.»

Kvifor ikkje skrive: «Ein ruter koplar saman ulike nettverk. Rutingtabellen er ein tabell som syner nettverka som er kopla til ruteren. Når ruteren mottek ein datapakke samanliknar han mottakaradressa i datapakkene med rutingtabellen og sendar datapakkane som skal til eit anna nettverk dit.»

Og har ein ikkje noko mot bokmål kan ein jo lesa teksten med høg kvalitet frå SNL.

«Ruter, spesialisert datamaskin som håndterer forbindelsen mellom to eller flere nettverk. Ruteren leser adressene til de pakkene som passerer gjennom den, sjekker mot ferdiglagrede rutingtabeller og sender dem så videre på rett vei (jfr. pakkesvitsjing).

Rutere spiller en sentral rolle bl.a. i Internett, der de formidler meldinger fra vertsmaskin til vertsmaskin over store avstander, inntil de når målet. Hver maskin på veien sjekker adressen mot rutingtabellene sine og treffer valg om veien videre.

Rutere forveksles ofte med broer, som har en tilsvarende funksjon. Broer fungerer imidlertid på et lavere nivå, og det meste gjøres i selve maskinvaren. Rutere har programvare som gir større funksjonalitet, og som bl.a. tillater analyse av adresse og rutingdata for å finne den optimale vei videre mot mottager. I tillegg kan rutere også brukes til å filtrere meldinger og videresende dem etter nærmere fastlagte kriterier, for f.eks. å sikre at meldinger med følsomt innhold holdes innenfor en bestemt del av et nettverk.»

Men det kan ein ikkje godt gjera. Teksten har «begrensa lisens», og eg skal sletta han når SNL-redaksjonen ber meg om å gjera det.

Kjelde: http://snl.no/ruter%2Fi_datanettverk

Dokker

januar 28, 2014

Dokker er en elektronisk opplæringsbok. Jeg tester den nå ut. Den har Feidepålogging så påloggingen er unnagjort uten problem. Det er dumt å kalle Dokker sexy og ITSL det motsatte, men ITSL har et gammeldags design. Dokker ser lekkert og enkelt ut.

Men hvordan opprette en gruppe for klassen? Det var vanskelig, men så oppdaget jeg online chaten og så var også det i orden.

Det som er rart er at det er mange her på skolen som er Dokker-brukere, men de holder det for seg selv. Eller kanskje sannheten er at jeg holder meg for meg selv?

Alle har trenger å kunne regne i hodet. Hjelpemidlene kalkulator, penn og papir er gode å ha, men hodet har en alltid med seg. Jeg har aldri sett noe lignende som jeg skal fortelle om her, min idéen blir ikke dårligere om flere har tenkt det samme som meg.

Du begynner med å skrive opp noen små tall, helst ikke større enn 5.
2 1 3 4
så summere du tallene parvis
3 4 7
og forsetter
7 7
og til slutt
14

Vi tar et nytt eksempel med litt flere og større tall.
3 3 2 5 4
6 5 7 9
11 12 16
23 28
51

På denne måten får en mengdetrening med enkle oppgaver og noen utfordringer til slutt.
Et regneark som sjekker at du regner rett ligger her. Trykk på den oransje «download-knappen» for å laste ned fila.

Det ringte på døra. Lillesøster gikk for å åpne. Hun kom tilbake, neste målløs sa hun: «Det står en neger på trappa!» Hun kunne like godt sagt: «Det står en liten grønn mann på trappa. Han sier han er fra Mars og vil selge himmelske god ost.» Vi ville funnet det like sannsynlig.

Pappa gikk til trappa. Jeg tuslet nysgjerrige etter. Ute i høstmørket sto en høyreist mann, ja en neger. Han tok fram noen bøker fra kofferten og viste oss. Han var blid og vennlig og snakket engelsk. Pappa skulle rømme til England under krigen. Det ble det ikke noe av. Etter krigen kjøpte han engelskkurs på grammofonplater. Kanskje var det første gangen han fikk bruk engelskkunnskapene sine. Negeren sa: «Mister Welde» med baryton røst så tok de hverandre i hendene og vi ble eier av mange bind med «Alle verdens land og folk».

Jeg hater negre!

november 26, 2013

Jeg hater negre! Nei, ikke Nelson Mandela eller folk fra Algerie, Egypt, Libia, Marokko, Sudan, Angola, Gabon, Tsjad, Botswana, Malawi, Namibia, Benin, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Togo, Etiopia, Kenya, eller Melilla. Det skulle bare mangle. Det ikke dem jeg tenker på. Jeg tenker på de trykksverte svarte negrene som bor i Bongomongoland midt inni svarteste Afrika. De negrene hater jeg. Jeg har gjorte det i over femti år. Jeg møte dem igjen nå for litt siden. De het Bim, Bam, Bom, Bum  og Jumbo. De gikk ikke på skole. Heldiggrisene, tenkte jeg, da jeg første gang leste om dem. Pappaene til de fem negerungene skulle lære dem hva de hadde bruk for. Derfor ble de fem pappaene enige om å lag en slags eksamen for dem. Men det sa de ikke til dem. De ga bare negerungene en sekk hver og sa at de skulle hente noe spiselig.

De fem små negerguttene begynte å gå. Etter en stund, kom de til et sted hvor det vokste palmer. De to høyeste var så høy at en nesten ikke kunne se toppen på dem. Bim og Bam valgte de palmene. Jumbo sprang bort til den minste palmen. Der la han seg til å sove etter å ha plukket et par nøtter.

palmer

Det var Jumbo jeg identifiserte meg meg. Heldigvis leste jeg mer enn boka «Er du flink på skolen» av S. Haugen-Flermoe. Jeg leste Donald Duck. Der dukket også en Jumbo opp. Han var ikke en negergutt. Han var en elefant. Stakkar Jumbo ble ertet. Han hadde så store ører, veldig store ører. Nå var mora til Jumbo og Jumbo cirkus-elefanter og vant til å være til folks underholdning. Det store nummeret folk kom for å se på var: mann hopper fra høyt tårn ned i en bitte liten balje.

Dette skulle også Jumbo utsettes for. Redd som bare det, klatret Jumbo opp den høye stigen, trinn for trinn. Nå skulle alle folk få se den lille, klossete Jumbo dumme seg ut. Han kom sikkert til å klartre ned igjen, feigingen. «Hopp, hopp,» ropte folk langt der nede. Balja han skulle hopp ned i så ut som en prikk. Det er lett å føle seg som Jumbo som står øverst på tårnet og må noe han ikke tørr.

Jeg identifiserte meg så mye med Jumbo, at jeg bygget meg et tårn av stoler og krakker. Jeg kom ikke til topps en gang. Byggverket mitt raste sammen og jeg ble funnet på gulvet, blodig med kul i hodet. Jumbo derimot han triumferte. Når han kastet seg ut fra tårnet og antagelig ventet på døden i eller utenfor baljen, skjedde det et mirakel. De store ørene til Jumbo, viste seg å bli flotte vinger. Jumbo var ikke taperen lenger. Jumbo var en sensasjon. Han var den «Jumbo, den flygende elefant».

Men tilbake til negerguttene Bim, Bam, Bom, Bum  og Jumbo. Bom, Bum  og Jumbo kom tilbake fra turen og ga krye sekkene til pappaene. Pappaene ertet pappaene til Bim og Bam for de hadde ikke kommet tilbake fra jungelen. Men når de kom, kunne pappaene til Bim og Bam erte de andre pappaene. For mens nøttene til Jumbo, Bom og Bum var tomme, var nøttene til Bim og Bam, sitat: «Men nøttene til Bim og Bam –! Ja, det var nøtter det. Det var de fineste kokosnøttene noen kunne tenke seg. Når en slo hull på dem, sprutet det ut deiglig kokosmelk, og kjernene var friske og søte.»

straff

Men Bum og Jumbo kunne være glade for at de hadde sovet under palmene, for etter straffen for ikke å være «toppelever» kunne de ikke sove på ryggen.

 

 

Meningsinnhold og dialekt

november 11, 2013

Gunnar J. Rosengren har en statusoppdatering på Facebook som jeg lo veldig mye av. Jeg lurer på hva jeg lo av. Var det det innholdet eller var det dialekten? Det kan du prøve å finne ut av det. Først kommer teksten i moderert form og så kommer originalen. Men først en advarsel. Tekstene er innholdet ord og uttrykk en vanligvis ikke vil skrive.

Nå er jeg lei meg. Jeg satt i bilen i går å hørte på radio. Det handlet om miljø, og om Afrika og om terror. «Norge må ditt, Norge må datt» Norge må ikke gjøre noe! Vi er et lite langt mot nord med lite folk. Du kan kjøre langt uten å se menneske. Her er det ikke mange folk.

Skal jeg, som går mutt alene her oppe i kulden, skruve ned varmen to grader i huset og dusje annen hver dag for at Nederland ikke skal oversvømmes? Hva? De kan reise til helvete for min del. Det har de igjen for å bygge under havnivå. Idioter. Det er ikke for ingenting at de har enorme diker der nede, det har dem hatt i årevis, fordi de har hatt oversvømmelser mange ganger. Det høres ut som det skal bare til noen får dråper til så drukner dem. Hvis de ikke holder munn så skal jeg til stranden å slå lens, så er vi kvitt dem.

Og så de fryktelige afrikanerne. jeg synes jeg hver eneste dag hører om at de hogger hodet av hverandre med store kniver. Dreping, voldtekt og det som verre er visstnok folkesporten der nede. Hva er dem hogger hverandre for?

Vi skal liksom sitte her på berget å forstå dem, og å synes synd i dem, og å respektere de flotte menneskene! Jeg synes de er veldig ufine, rett å slett uoppdragne og direkte slemme. De kan komme til meg å be om hjelp når de har lært seg folkeskikk.

Terror. 2000-tallets svøpe, hva? Jeg må nå spørre muslimene, hva det er de mener de skal presse oss til? Hva de vil oppnå? Vi skule bare ha sluttet å bry oss med dem, sluttet å handle med dem, latt dem være. Så kunne de sitte der alene, å hogge hodet av hverandre de også.

De driver jo også med denne sporten. Kutte musa av småjentene, ja det er
finkultur! For min del må dem bare tilbede  hvllke  guder dem vil, men jeg trenger ikke å bli omvendt under trussel av å bli buksprettet med krumsabel! Vi ble omvendt av han Harald Hårfagre, nu har vi endelig fått kristendommen
presset ned til et minimum. Vi skal ikke ha noen ny religion trykket ned over
hodet! Jeg mener, vi har jo fanatikere her også, det er jo ikke det. Jehovas
f.eks, men de kommer nå ikke på døra med dynamitt rundt livet! Det skulle ha tatt seg ut hvis de sprengte seg i småbiter på trappen hver gang man ba dem reise til helvete!

Og her er originalen umoderert.

Nu e æ peise lei.
Satt i bilen i går å hørte på radio. Det va miljø, det va Afrika, det va terror.
«Norge må ditt, Norge må datt» Norge må fan ingen ting! Vi e et lite pessland
i polare områda! Knapt befolka! Du kan kjøre i ei evighet uten å se en kjæft.
Her e nesten ikke folk. Skal æ, som går peise aleina her oppe i kulda, skru
ned varmen to grader i huset å dusje ainna kvær dag førr at ikke Nederland
skaloversvømmes? Ka? Dæm kan reise tel hælvete førr min del. Der har
dæm igjen førr å bygge byen under havnivå! Idiota. Det e ikke førr ingenting
at dæm har enorme dika der nede, det har dæm hatt i årevis, førr dæm har
hatt oversvømmelse mange gang der. Det høres fan mæ ut som om det
skal bare nån dråpa tel nu så drokne dæm. Hvis dæm ikke hold kjæft så
skal æ gå ned i fjæra å pesse, så e vi kvitt dæm!

Asså de hælvetes afrikaneran. Æ syns det e kvær en jævla dag æ høre at
dæm høgg hauet av hverandre me svære kniva! Dræping, voldtækt å det
som værre e, e vesst folkesporten der nede! Ka det e dæm høgg hverandre
førr? Vi skal liksom sette her på bjerget å forstå dæm, å syns synd i dæm, å
respektere de flotte menneskan! Æ syns dæm e jævlig ufin, rett å slett
uoppdragen å dirækte slæm! Dæm kan komme til mæ å be om hjelp når
dæm har lært sæ folkeskikk.
Terror. 2000-tallets svøpe, ka? Æ må nu spørre musliman, ka det e dæm
mene dæm skal præsse oss tel? Ka dæm vil oppnå? Vi sku fan mæ bare ha
slutta å bry oss med dæm, slutta å handla med dæm, latt dæm være. Så
kunne de sitte der å surke aleina, å høgg hauet av hverandre dæm åsså.
Dæm driv jo åsså med den sporten. Kutte musa av småjente, ja det e
finkultur! Førr min del må dæm bare tilbe korsn guda dæm vil, men æ treng
fan ikke å bli omvendt under trussel av å bli bukspretta med krumsabel! Vi
blei omvendt av han Harald Hårfagre, nu har vi endelig fått kristendommen
præssa ned til et minimum. Vi skal ikke ha nåkka ny relgion trøkt ned over
hauet! Æ mene, vi har jo fanatikera her åsså, det e jo ikke det. Jehovas
f.eks, men dæm kommer nu ikke på døra med dynamitt rundt livet! Sku tatt
sæ ut vess dæm sprængte sæ i småbita på trappa hver gang man ba dæm
reise tel hælvete!

https://www.facebook.com/comandante.rosengren/posts/611033288942667